Thái Vũ Minh

Thái Vũ Minh

Website

Clicking the above link will take you to a website that is not operated by Hotfrog. Hotfrog is not responsible for the content or availability of linked sites.

Thái Vũ Minh
Category: Business Networking

Key contact details for Thái Vũ Minh
Website
www.thaivuminh.com
Address
Thái Vũ Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam
 

Thái Vũ Minh


0 Customer reviews
Write a review
Business profile

Chủ tịch Thái Vũ Minh có hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu và giao dịch trên thị trường chứng khoán quốc tế. Ông nhận thấy sự khác biệt lớn giữa thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường quốc tế, và hy vọng sẽ đưa nhiều hệ thống giao dịch tiên tiến vào Việt Nam. Ông thấy rằng thị trường chứng khoán trong nước vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng.

Ông Minh là thành viên của một Hiệp hội với hơn 65.000 thành viên, bao gồm các quan chức, doanh nhân, diễn viên, chuyên gia và học giả, có giá trị tài sản hơn 20 tỷ USD.

Hiệp hội này đã phát triển trong suốt gần 10 năm và đã tăng số thành viên từ hơn 700 lên hơn 70.000 vào năm 2022. Hiện tại, họ đã tài trợ hơn 1,176 tỷ đồng (khoảng 49 triệu USD) và đang hướng tới mục tiêu giúp nhiều người đầu tư đạt được thành công và góp phần xây dựng một Việt Nam công bằng, tiến bộ và thịnh vượng.

Chủ tịch cũng có tầm nhìn trong việc chia sẻ phương pháp đầu tư và dự định hướng dẫn mọi người để đạt thu nhập ước tính lên đến 450% qua khóa học hiện tại.

  • Business profile

    Chủ tịch Thái Vũ Minh có hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu và giao dịch trên thị trường chứng khoán quốc tế. Ông nhận thấy sự khác biệt lớn giữa thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường quốc tế, và hy vọng sẽ đưa nhiều hệ thống giao dịch tiên tiến vào Việt Nam. Ông thấy rằng thị trường chứng khoán trong nước vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng.

    Ông Minh là thành viên của một Hiệp hội với hơn 65.000 thành viên, bao gồm các quan chức, doanh nhân, diễn viên, chuyên gia và học giả, có giá trị tài sản hơn 20 tỷ USD.

    Hiệp hội này đã phát triển trong suốt gần 10 năm và đã tăng số thành viên từ hơn 700 lên hơn 70.000 vào năm 2022. Hiện tại, họ đã tài trợ hơn 1,176 tỷ đồng (khoảng 49 triệu USD) và đang hướng tới mục tiêu giúp nhiều người đầu tư đạt được thành công và góp phần xây dựng một Việt Nam công bằng, tiến bộ và thịnh vượng.

    Chủ tịch cũng có tầm nhìn trong việc chia sẻ phương pháp đầu tư và dự định hướng dẫn mọi người để đạt thu nhập ước tính lên đến 450% qua khóa học hiện tại.

Thái Vũ Minh's Keywords

Thái Vũ Minh

Verified on Hotfrog

Thái Vũ Minh

Verified ID: dbe49f0a6547b5df34e9687bca83235b

Verified 15/09/2023 @ 14:30:00
Last updated 15/09/2023 @ 14:40:48