Universal Robots

Universal Robots

Website

Clicking the above link will take you to a website that is not operated by Hotfrog. Hotfrog is not responsible for the content or availability of linked sites.

Universal Robots
Category: Manufacturing

Key contact details for Universal Robots
Mobile
0862 951 997
Email
Email business
Website
www.universal-robots.com/vn

0 Customer reviews
Write a review
Business profile

Universal Robots
Tại Universal Robots, chúng tôi không ngừng nỗ lực nhằm giúp mọi doanh nghiệp có thể tiếp cận lợi thế của rô-bốt cộng tác (cobot). Với các môđun trực tuyến của Học viện Universal Robots Academy, chúng tôi đang từng bước tháo gỡ rào cản tự động hoá bằng cách cung cấp các kỹ năng lập trình cốt lõi cho người dùng cobot bất kể kinh nghiệm hay kiến thức về ngành rô-bốt học của họ

  • Business profile

    Universal Robots
    Tại Universal Robots, chúng tôi không ngừng nỗ lực nhằm giúp mọi doanh nghiệp có thể tiếp cận lợi thế của rô-bốt cộng tác (cobot). Với các môđun trực tuyến của Học viện Universal Robots Academy, chúng tôi đang từng bước tháo gỡ rào cản tự động hoá bằng cách cung cấp các kỹ năng lập trình cốt lõi cho người dùng cobot bất kể kinh nghiệm hay kiến thức về ngành rô-bốt học của họ