Can ban ngay can ho Chung Cu Nàng Huong-Hà Ðông

Mobile: 097 464 05 85

Can ban ngay can ho Chung Cu Nàng Huong-Hà Ðông
Category: Unknown

Key contact details for Can ban ngay can ho Chung Cu Nàng Huong-Hà Ðông
Mobile
097 464 05 85
Address
Ha Noi, Ha Noi HAN

0 Customer reviews
Write a review
Business profile

DT: 86 m2, Tang 9, Huong Ðông Bac Hoac Ðông Nam. Giá Goc: 13,5 tr/m2. Chênh lech: 90 tr. Ðây là xuat ngoai giao cua tôi (không qua môi gioi) Ai có nhu cau xin liên he: Thành: 0974.640.585 Email: [email protected]

  • Business profile

    DT: 86 m2, Tang 9, Huong Ðông Bac Hoac Ðông Nam. Giá Goc: 13,5 tr/m2. Chênh lech: 90 tr. Ðây là xuat ngoai giao cua tôi (không qua môi gioi) Ai có nhu cau xin liên he: Thành: 0974.640.585 Email: [email protected]

Verified on Hotfrog

Can ban ngay can ho Chung Cu Nàng Huong-Hà Ðông

Verified ID: 1123736719634432

Verified 16/10/2018 @ 16:20:36
Last updated 16/10/2018 @ 16:20:36