Myhanoi

Mobile: 090 421 94 21

Email business

myhanoi.com.vn

Website

Clicking the above link will take you to a website that is not operated by Hotfrog. Hotfrog is not responsible for the content or availability of linked sites.

Myhanoi
Category: Unknown

Key contact details for Myhanoi
Mobile
090 421 94 21
Email
Email business
Website
myhanoi.com.vn
Address
 

sponsor

Hang Cot

Hang Bat


0 Customer reviews
Write a review
Business profile

MyHanoi là một nhóm tập hợp những người có một tình cảm đặc biệt với Hà Nội (đặc biệt là các bạn trẻ). Các thành viên MyHanoi đều có một tình cảm và nguyện ước chung: Tất cả vì Hà Nội, cho Hà Nội, một Hà Nội đã đẹp trong quá khứ, đang đẹp trong hiện tại và mong rằng còn đẹp hơn nhiều nữa ở tương lai. Mục tiêu của MyHanoi là phát động và thực hiện các phong trào liên quan đến việc nghiên cứu, phát triển và bảo tồn các nét đẹp văn hóa của Hà Nội để giúp cho mọi người đặc biệt là những bạn trẻ có thể hiểu biết rõ hơn về mảnh đất ngàn năm văn hiến này; ngoài ra MyHanoi còn hướng đến các hoạt động nhân đạo, từ thiện để thể hiện tấm lòng của những người yêu Hà Nội đối với những người cần sự chia sẻ. Tất cả các hoạt động của MyHanoi đều hướng đến cộng đồng và phi lợi nhuận

  • Business profile

    MyHanoi là một nhóm tập hợp những người có một tình cảm đặc biệt với Hà Nội (đặc biệt là các bạn trẻ). Các thành viên MyHanoi đều có một tình cảm và nguyện ước chung: Tất cả vì Hà Nội, cho Hà Nội, một Hà Nội đã đẹp trong quá khứ, đang đẹp trong hiện tại và mong rằng còn đẹp hơn nhiều nữa ở tương lai. Mục tiêu của MyHanoi là phát động và thực hiện các phong trào liên quan đến việc nghiên cứu, phát triển và bảo tồn các nét đẹp văn hóa của Hà Nội để giúp cho mọi người đặc biệt là những bạn trẻ có thể hiểu biết rõ hơn về mảnh đất ngàn năm văn hiến này; ngoài ra MyHanoi còn hướng đến các hoạt động nhân đạo, từ thiện để thể hiện tấm lòng của những người yêu Hà Nội đối với những người cần sự chia sẻ. Tất cả các hoạt động của MyHanoi đều hướng đến cộng đồng và phi lợi nhuận

Myhanoi's Keywords

sponsor | Hang Cot | Hang Bat