Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Nội

Website

Clicking the above link will take you to a website that is not operated by Hotfrog. Hotfrog is not responsible for the content or availability of linked sites.

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Nội
Category: Unknown

Key contact details for Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Nội
Email
Email business
Website
www.ystin.com
Address

0 Customer reviews
Write a review
Business profile

Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội (tên tiếng Anh là Hanoi Community College, tên giao dịch viết tắt là HACO) là một cơ sở giáo dục công lập bậc cao đẳng của thành phố Hà Nội. Trường được thành lập vào tháng 12 năm 2005 trên cơ sở trường Trung học Kỹ thuật xây dựng Hà Nội

  • Business profile

    Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội (tên tiếng Anh là Hanoi Community College, tên giao dịch viết tắt là HACO) là một cơ sở giáo dục công lập bậc cao đẳng của thành phố Hà Nội. Trường được thành lập vào tháng 12 năm 2005 trên cơ sở trường Trung học Kỹ thuật xây dựng Hà Nội