Newtechco

Phone: 08 5403 6148

Email business

www.newtechco.com.vn

Website

Clicking the above link will take you to a website that is not operated by Hotfrog. Hotfrog is not responsible for the content or availability of linked sites.

Newtechco
Category: Unknown

Key contact details for Newtechco
Phone
08 5403 6148
Email
Email business
Website
www.newtechco.com.vn
Address
 

Trong


0 Customer reviews
Write a review
Business profile

Tư vấn kỹ thuật: Thiết kế điện, thiết kế điện nhẹ, điều hòa không khí, lạnh công nghiệp. Tư vấn & lập dự toán đấu thầu. Quản lý dự án & giám sát thi công. Tư vấn HACCP và dây chuyền công nghệ chế biến thuỷ hải sản. Thiết kế, sản xuất, lắp đặt, và sửa chữa các hệ thống. Điều hoà không khí cục bộ (máy split), điều hoà không khí trung tâm ( chiller, RMV, Packager), thông gió

  • Business profile

    Tư vấn kỹ thuật: Thiết kế điện, thiết kế điện nhẹ, điều hòa không khí, lạnh công nghiệp. Tư vấn & lập dự toán đấu thầu. Quản lý dự án & giám sát thi công. Tư vấn HACCP và dây chuyền công nghệ chế biến thuỷ hải sản. Thiết kế, sản xuất, lắp đặt, và sửa chữa các hệ thống. Điều hoà không khí cục bộ (máy split), điều hoà không khí trung tâm ( chiller, RMV, Packager), thông gió

Newtechco's Keywords

Trong