Nam Hà Nội

Phone: 04 3976 4519

Email business

www.namhanoi.net

Website

Clicking the above link will take you to a website that is not operated by Hotfrog. Hotfrog is not responsible for the content or availability of linked sites.

Nam Hà Nội
Category: Unknown

Key contact details for Nam Hà Nội
Phone
04 3976 4519
Email
Email business
Website
www.namhanoi.net
Address
 

Tin

Pvc

Wire


0 Customer reviews
Write a review
Business profile

Công ty cổ phần hữu hạn điện cáp Đại Á Việt Nam, chủ yếu kinh doanh sản xuất PE cáp cách nhiệt PVC, XL, và dây đồng tráng men; là nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên có cổ phiếu được niên yết trên

  • Business profile

    Công ty cổ phần hữu hạn điện cáp Đại Á Việt Nam, chủ yếu kinh doanh sản xuất PE cáp cách nhiệt PVC, XL, và dây đồng tráng men; là nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên có cổ phiếu được niên yết trên

Nam Hà Nội's Keywords

Tin | Pvc | Wire