Lubico

Phone: 08 3980 8706

Email business

lubico.vn

Website

Clicking the above link will take you to a website that is not operated by Hotfrog. Hotfrog is not responsible for the content or availability of linked sites.

Lubico
Category: Unknown

Key contact details for Lubico
Phone
08 3980 8706
Email
Email business
Website
lubico.vn
Address

0 Customer reviews
Write a review
Business profile

Công ty Cổ phần Bánh Lubico chuyên sản xuất và mua bán các loại bánh ngọt và mặn. Ngoài ra, Công ty còn tham gia kinh doanh vật tư, nguyên liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất chế biến bánh và lương thực thực phẩm

  • Business profile

    Công ty Cổ phần Bánh Lubico chuyên sản xuất và mua bán các loại bánh ngọt và mặn. Ngoài ra, Công ty còn tham gia kinh doanh vật tư, nguyên liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất chế biến bánh và lương thực thực phẩm