Chíp Sáng

Phone: 08 3930 1639

chipsang.com.vn

Website

Clicking the above link will take you to a website that is not operated by Hotfrog. Hotfrog is not responsible for the content or availability of linked sites.

Chíp Sáng
Category: Unknown

Key contact details for Chíp Sáng
Phone
08 3930 1639
Website
chipsang.com.vn
Address

0 Customer reviews
Write a review
Business profile

Chip Sáng là công ty cổ phần họat động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh các dịch vụ và sản phẩm công nghệ cao. Được thành lập từ tháng 5 năm 2006, đến năm 2008 Chip Sáng đã có hơn 300 cổ đông và đầu tư hàng trăm tỷ đồng vào nhiều dự án có quy mô lớn như xây dựng cao ốc internet Chip Sáng 9 tầng tại khu công nghệ cao TP.HCM, chip quản lý năng lượng VS8801A dùng cho thiết bị di động, xây dựng trung tâm dịch vụ công nghệ cao Vĩnh Long...

  • Business profile

    Chip Sáng là công ty cổ phần họat động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh các dịch vụ và sản phẩm công nghệ cao. Được thành lập từ tháng 5 năm 2006, đến năm 2008 Chip Sáng đã có hơn 300 cổ đông và đầu tư hàng trăm tỷ đồng vào nhiều dự án có quy mô lớn như xây dựng cao ốc internet Chip Sáng 9 tầng tại khu công nghệ cao TP.HCM, chip quản lý năng lượng VS8801A dùng cho thiết bị di động, xây dựng trung tâm dịch vụ công nghệ cao Vĩnh Long...