M.v Lien Minh

Phone: 08 3511 5114

Email business

mvlienminh.com.vn

Website

Clicking the above link will take you to a website that is not operated by Hotfrog. Hotfrog is not responsible for the content or availability of linked sites.

M.v Lien Minh
Category: Unknown

Key contact details for M.v Lien Minh
Phone
08 3511 5114
Email
Email business
Website
mvlienminh.com.vn
Address
26 Ward, Ho Chi Minh City
 

gold

plastics

silver


0 Customer reviews
Write a review
Business profile

Công ty TNHH M.V Liên Minh được thành lập vào năm 2003. Công ty hoạt động với tư cách là thành viên của Leonhard Kurz Stiftung & Co KG, công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất foil ép nhiệt và các công nghệ liên quan

  • Business profile

    Công ty TNHH M.V Liên Minh được thành lập vào năm 2003. Công ty hoạt động với tư cách là thành viên của Leonhard Kurz Stiftung & Co KG, công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất foil ép nhiệt và các công nghệ liên quan

M.v Lien Minh's Keywords

gold | plastics | silver | Barcode | Umbrella | foils | Hot Stamping Foil | Cold Foiling