Website

Clicking the above link will take you to a website that is not operated by Hotfrog. Hotfrog is not responsible for the content or availability of linked sites.

YVAR International
Category: Unknown

Key contact details for YVAR International
Email
Email business
Website
www.yvarcanada.com
Address
16F/ Sai Gon Tower, 1 Ho Chi Minh City, 100000
 

vietnam visa

immigration

Tư vấn du học


0 Customer reviews
Write a review
Business profile

Hãy chọn Canada và YVAR International, một sự kết hợp mang chiến thắng đến cho quá trình xin định cư của quí vị! Định cư là một trong những quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời quí vị. Cần phải xem xét nhiều khía cạnh của quốc gia quí vị sẽ định cư như bối cảnh kinh tế, chất lượng của hệ thống giáo dục và an ninh nội địa. Định cư là một quá trình phức tạp do phải tuân thủ nhiều qui định, các tài liệu cần phải nộp cũng như thời gian chờ đợi giữa các bước. YVAR International có mặt để trợ giúp quí vị trong suốt quá trình định cư; từ thời điểm ban đầu khi quí vị nộp đơn cho đến bước cuối cùng khi quí vị cùng gia quyến nhận được giấy phép cư trú lâu dài. Tính nhất quán, sự chuyên nghiệp và đáng tin cậy là những giá trị chính của chúng tôi, là những nền tảng của tổ chức của chúng tôi và những mối quan hệ kinh doanh với khách hàng của chúng tôi. Liên hệ với chúng tôi tại: www.yvarcanada.com

  • Business profile

    Hãy chọn Canada và YVAR International, một sự kết hợp mang chiến thắng đến cho quá trình xin định cư của quí vị! Định cư là một trong những quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời quí vị. Cần phải xem xét nhiều khía cạnh của quốc gia quí vị sẽ định cư như bối cảnh kinh tế, chất lượng của hệ thống giáo dục và an ninh nội địa. Định cư là một quá trình phức tạp do phải tuân thủ nhiều qui định, các tài liệu cần phải nộp cũng như thời gian chờ đợi giữa các bước. YVAR International có mặt để trợ giúp quí vị trong suốt quá trình định cư; từ thời điểm ban đầu khi quí vị nộp đơn cho đến bước cuối cùng khi quí vị cùng gia quyến nhận được giấy phép cư trú lâu dài. Tính nhất quán, sự chuyên nghiệp và đáng tin cậy là những giá trị chính của chúng tôi, là những nền tảng của tổ chức của chúng tôi và những mối quan hệ kinh doanh với khách hàng của chúng tôi. Liên hệ với chúng tôi tại: www.yvarcanada.com

YVAR International's Keywords

vietnam visa | immigration | Tư vấn du học

Verified on Hotfrog

YVAR International

Verified ID: 1123735679008768

Verified 16/10/2018 @ 16:19:49
Last updated 16/10/2018 @ 16:19:49