Tan Hoang Thang

Website

Clicking the above link will take you to a website that is not operated by Hotfrog. Hotfrog is not responsible for the content or availability of linked sites.

Tan Hoang Thang
Category: Unknown

Key contact details for Tan Hoang Thang
Phone
08 3810 5739
Email
Email business
Website
www.tanhoangthang.com
Address
 

Trong

Bull


0 Customer reviews
Write a review
Business profile

Công ty đầu tiên trong Tập Đoàn Tân Hoàng Thắng được thành lập năm 1997, đến nay đã có 6 công ty thành viên và hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản. Lĩnh vực hoạt động của Tập Đoàn Tân Hoàng Thắng: Đầu tư - Xây dựng - Kinh doanh - Quản lý bất động sản - Tư vấn thiết kế - Đầu tư du lịch - Đầu tư giáo dục và đào tạo

  • Business profile

    Công ty đầu tiên trong Tập Đoàn Tân Hoàng Thắng được thành lập năm 1997, đến nay đã có 6 công ty thành viên và hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản. Lĩnh vực hoạt động của Tập Đoàn Tân Hoàng Thắng: Đầu tư - Xây dựng - Kinh doanh - Quản lý bất động sản - Tư vấn thiết kế - Đầu tư du lịch - Đầu tư giáo dục và đào tạo

Tan Hoang Thang's Keywords

Trong | Bull